Communicatiewaaier
Het is niet meer mogelijk om de waaier te bestellen.

features event

Artikelen en links

Wilt u meer informatie of meer lezen?

Interessant

link

feat werkblad

Werkbladen

om meer inzicht te krijgen in emoties en gedragingen

Werkbladen

link

features tips

Praktische tips voor het werken met de waaier

Voor ouders en professionals

Tips

link

4

Bestel een exemplaar

 

Bestellen

link

 

Communicatiewaaier

Communiceren is lang niet altijd makkelijk, terwijl we het, in ons dagelijks leven, de hele dag door doen. Kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum hebben extra moeite om hun emoties onder woorden te brengen. De Communicatiewaaier kan daarbij helpen. Het is een praktisch hulpmiddel, ontwikkeld voor kinderen met autisme in de basisschoolleeftijd.

Gedragsstoornis

Een kind kan moeite hebben met het uitdrukken van gevoelens doordat het kampt met een gedragsstoornis, bijvoorbeeld PDD-NOS. Hierdoor kan een kind enorm gefrustreerd raken. Dat is niet alleen voor hemzelf vervelend, maar ook voor zijn omgeving. Een kind met autisme zit als het ware gevangen in zijn eigen emotie en kan zijn gevoel niet op de gewenste manier uiten, met negatief gedrag en een onprettige sfeer tot gevolg.

Oplossing

Hoe kun je nu een kind met autisme helpen met communiceren, helpen met zichzelf goed uit te drukken? De Communicatiewaaier is hier een prima hulpmiddel voor. De waaier bestaat uit een zestigtal kaartjes, die een wens, gevoel of gedachte aangeven in de vorm van een pictogram en een eenvoudige tekst, Bijvoorbeeld: ‘Ik kan niet goed tegen mijn verlies’, of ‘ik kan niet goed denken, mijn hoofd zit te vol’.

Gedrag en interactie

De kaarten zijn gerangschikt op kleur: groen, oranje en rood. De kleur geeft aan in welk type gedrag het kind zich bevindt. De waaier helpt het kind bij het herkennen en het benoemen van zijn gedrag en daarmee de interactie aan te gaan met de ander.

Ervaringsdeskundige

Ik ben Eunice van Luit en heb een zoon met PDD-NOS. Van kleins af aan had ik in de gaten dat Vanja bijzonder was en dus een gedragsstoornis had. Om hem goed te kunnen begrijpen heb ik de Communicatiewaaier ontworpen. Als ervaringsdeskundige kan ik alleen maar zeggen dat het werkt. Niet alleen thuis, maar ook op school. Mijn zoon past de waaier toe in de communicatie met zijn leerkrachten maar ook op het schoolplein, tussen en onder zijn medeleerlingen.

Facebook