Tips voor ouders

Oefeningen voor thuis (en op school).

Rollenspel
Het rollenspel geeft het kind de gelegenheid om emoties en indrukken die het heeft opgedaan te verwerken. Het kind beleeft de situatie, waarin het een bepaalde indruk op deed, opnieuw en geeft er een "eigen draai" aan. De fantasie speelt in de verwerking van die indrukken en emoties een hele belangrijke rol.

Door de situatie te herhalen in een rollenspel, is dat voor het kind een manier om grip te krijgen op de dingen die het eerst nog niet begreep. Voor ouders is het juist heel verhelderend om je kind bezig te zien in zijn of haar spel. Het kind geeft aan hoe hij/zij het gedrag van zijn/haar ouders waarneemt en beleeft

Wanneer kun je een rollenspel toepassen:

 • Wanneer een kind in een voor hem/haar onbekende situatie komt.
 • Als een situatie als lastig ervaren wordt en steeds weer terugkomt.

Opties voor het rollenspel:

 • Laat het kind de situatie naspelen die het heeft meegemaakt.
 • Het kind bedenkt opties wat het ook had kunnen doen of zeggen en speel deze opnieuw uit. En samen bespreek je het effect van het nieuwe gedrag.
 • Speel een, voor het kind, nieuwe situatie uit. Hierdoor bereidt het kind zich voor op een nieuw situatie en weet wat er gezegd en gedaan kan worden.
 • Laat het kind de “tegen-rol” spelen. In deze variant oefen je het inlevingsvermogen van de ander.

Nabespreken kan aan de hand van de volgende vragen:

 • Hoe vond je het om dit te spelen?
 • Wat denk je, vind of voel je? Pak de communicatiewaaier om het gedrag op te zoeken.
 • Wat denk je wat hij/zij denkt, vindt of voelt?
 • Wat heb je nodig? Welke oplossing kies je?

Tips:

 • Moedig het kind aan.
 • Laat het kind succeservaringen op doen.
 • Speel in op de belangstelling van het kind.
 • Luister naar wat het kind vertelt.
 • Geef een duidelijke uitleg.
 • Geef een kind de tijd een nieuwe techniek onder de knie te krijgen.
 • Geef nieuwe suggesties aan in het tempo van het kind.
 • Laat resultaten staan of hang het op zodat iedereen het kan bewonderen.